Pályázati összefoglaló

Projekt céljaink

- Energiahatékonyság és energia megtakarítás iránti érdeklődés felkeltése a lakosság körében.

- A lakosság épületenergetikai korszerűsítésére való ösztönzés. Új építkezők mellett a meglévők felújításának lehetőségei előadásokkal.

- Az energia megtakarítási és energiahatékonysági és ezzel összefüggésben a környezetvédelemmel kapcsolatos ismeretek átadása, előadások, tanácsadások, workshopok, médiakampányok segítségével.

- Megújuló energiaforrások bemutatása (típusa, alkalmazása, költségei és haszna)

- Energetikai pályázati lehetőségekkel a lakosok megismertetése. Fontos, hogy ráébresszük a városban élőket, s a térség lakóit, hogy az energia megtakarítás pályázati konstrukciók felhasználásával kisebb befektetéssel valósulhat meg a fejlesztés.

-  A gyerekek számára játékos feladatok, kreativitást fejlesztő programok összeállítása, hogy az energia megtakarítás pozitív élményekkel, sok-sok játékkal párosuljon, s a szülőket is befolyásolhassák az energiatudatos életmód kialakításában.

- Energia megtakarítás minden területen való bemutatása: energiaigények csökkentésére való figyelemfelhívás, a háztartások mellett (előadás keretében) mozgó kiállítással is bemutatni, hogy az energiatudatosság és hatékonyság az élet milyen sok területén alkalmazható. A rendezvényeken energia-mentes játszóház. A gyerekeknek megmutatni, hogy a számítógépen túl is lehet élményekben gazdag játékokkal játszani.

- Folyamatos akciók és kampányok a másfél év alatt, hogy a lakosok ezzel a témával rendszeresen találkozhassanak.

- Az önkormányzat és intézményeinek vezetői, akik a település életében vezető szerepet töltenek be, megismerjék egy tanulmányút keretében, hogy egy település hogyan működhet igazán energia hatékonyan. A vezetők szemléletváltása kell, hogy elsődleges legyen, hiszen erre épülhet a hatékony változás.

Tevékenységek bemutatása:

 1. intézményi, települési illetve több településre kiterjedő, interaktív tematikus szemléletformálási programsorozatok szervezése és lebonyolítása
  • Helyi akció az óvodában:

Felolvasó délután az óvodában 3 alkalommal, ahol az energia témaköréhez kapcsolódó mesék felolvasása történik. A meséket követően megbeszélésre kerülnek a hallottak, majd játékos foglalkozások következnek. A gyerekek a végén rajzot készítenek az elhangzottak témaköreiből.

 • Helyi akció az iskolában:

Energia délután az iskolában. Az előadást (melynek témája a megújuló energiaforrás, hogyan termelnek áramot a szélerőművek stb.) követően a gyerekek kísérleteket végeznek: szélmalmot és napkollektort készítenek.

 

 1. települési figyelemfelhívó akciók megvalósítása
  • Falunaphoz kapcsolódó rendezvény:

Energiatudatos szemléletre nevelő, kreatív, játékos és interaktív foglalkozásokkal készülünk a gyermekek számára

 • Zöld naphoz kapcsolódó rendezvény:

A tákosi Zöld naphoz kapcsolódó rendezvényünk célja az energiatudatos gondolkodás és a kapcsolódó viselkedésminták és szokások elterjesztése. A konkrét cél, hogy a lakosság szélesebb körben megismerhesse az energiatakarékossági, energiahatékonysági, megújuló és alternatív energiahasznosítási megoldásokat, lehetőségeket, illetve változzanak a lakosok ezekkel kapcsolatos fogyasztói és társadalmi beállítódásai. A cél eléréséhez a rendezvény során energiatudatos szemléletre nevelő, kreatív, játékos és interaktív foglalkozásokkal készülünk a gyermekek számára. A felnőtteket is motiváljuk, hogy interaktív módon is részt vegyenek programjainkon.  Előadásokkal  készülünk az energiahatékonyság és a megújuló energiával kapcsolatosan. Lehetőségük lesz a résztvevőknek olyan játékok kipróbálására, melyek az alternatív energia megismerésében segítenek

 • Villámakció:

A 12 alkalommal megrendezésre kerülő villámakciók során kérdéseket teszünk fel az utca emberének. A helyesen válaszolók között szóróajándékok kerülnek szétosztásra.

 

 1. települési intézményi szereplők energiatudatos szemléletének terjesztésében való közreműködés ösztönzése, ennek keretében: tájékoztató előadások/workshopok/fórumok szervezése és lebonyolítása a projektben érintett intézmények munkavállalói számára
  • Energiatakarékos háztartásvezetés workshop megrendezése:

a workshopon az önkormányzat dolgozói, Csaroda és Tákos település döntéshozói és intézményeinek munkavállalói, valamint az általános iskola és óvoda pedagógusai vesznek részt

 • Energetikai kiadvány:

E-tudatos háziasszony címmel kiadványt jelentetünk meg.

 

 1. a települési programsorozathoz és figyelemfelkeltő akcióhoz kapcsolódó médiakampányok megszervezése és lebonyolítása
  • Rádió:

alkalommal rádióhirdetés valósul meg, mely során bemutatásra kerülnek a projekt céljai, fontos üzenetei pl.: megújuló energia felhasználásáról, energiahatékonyságról fenntarthatóságról, valamint 3-4 perces interjú a projekt képviselőjével és két alkalommal hírekben való megjelenés

 • Újság:

Rövid cikk megjelenítése a megújuló-energia hasznosításáról.

 

 1. a felhívás fő céljához kapcsolódó szakirányú tanulmányi kirándulások, szakmai üzemlátogatások, szakmai tanulmányutak megszervezése és lebonyolítása, azokon való részvétel támogatása
  • Tanulmányi út:

Tanulmányi út 20 fő részvételével.

 

A projekttel kapcsolatos tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása

 • „C” típusú tábla beszerzése és kihelyezése

The Best Bookmaker Betfair Review betfair cvisit from here.